OIDFA Nederland

OIDFA Nederland Logo

CONTRIBUTIE 2019

In oktober en het wordt weer tijd om de OIDFA-contributie te betalen.
Om bankkosten te besparen stellen we de leden, evenals vorig jaar, in de gelegenheid om dit op de contactdag van oktober as. te doen, of op de LOKK Kantmarkt in november a.s. in Maarn.
Kunt u geen gebruik maken van één van deze mogelijkheden, dan verzoeken we u om uw betaling van € 36,00
vóór 15 december over te maken op rekening NL70 RABO 0335 6445 97, ten name van OIDFA, Oostzaan, met vermelding van uw lidmaatschap nummer.
Komt uw betaling niet op tijd binnen, dan moet u het eerste Bulletin van 2018 missen.
Voor de vertaling per mail kunt u apart € 2,00 overmaken op dezelfde bankrekening en voor de vertaling, verzonden per post, kost dit € 10,00. Graag ook het lidnummer vermelden.

LIDMAATSCHAP

Iedereen met een interesse voor klos- of naaldkant kan lid worden van OIDFA. Leden ontvangen vier keer per jaar het Bulletin, het aantrekkelijke en informatieve tijdschrift van OIDFA. Het Bulletin is geschreven in het Engels en Frans. U kunt hiervan een Nederlandse vertaling krijgen. De vertaling van het Bulletin per mail kost u € 2,00 en voor de vertaling, verzonden per post, kost u dit € 10,00. Leden betalen een lagere prijs voor deelname aan het OIDFA congres. Alleen leden kunnen tot raadslid gekozen worden en zelf stemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Het lidmaatschap is per kalenderjaar.

Contributie

€ 36,= Europa
€ 39,= buiten Europa

Lid worden van OIDFA

U kunt de contributie overmaken op rekeningnummer NL70 RABO 0335 6445 97 onder vermelding van "contributie OIDFA, nieuw lid".
E-mail : U kunt uw gegevens ( naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en emailadres ) aan de penningmeester sturen middels het aanmeldingsformulier hieronder en doorgeven dat u de contributie heeft overgemaakt. U krijgt dan de laatste kanttekeningen digitaal per e-mail toegestuurd.
AanmeldingsformulierDoor te klikken kunt u het aanmeldingsformulier openen, invullen, opslaan en per e-mail als bijlage opsturen aan de penningmeester.