Dit is de website van de Nederlandse afdeling van de OIDFA Internationaal.
OIDFA - Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l’Aiguille

 

Lidmaatschap

Iedereen met een interesse voor klos- of naaldkant kan lid worden van OIDFA. Leden ontvangen vier keer per jaar het Bulletin, het aantrekkelijke en informatieve tijdschrift van OIDFA. Het Bulletin is geschreven in het Engels en Frans. U kunt hiervan een Nederlandse vertaling krijgen. De vertaling van het Bulletin per mail kost u € 2,00 en voor de vertaling, verzonden per post, kost u dit € 10,00. Leden betalen een lagere prijs voor deelname aan het OIDFA congres. Alleen leden kunnen tot raadslid gekozen worden en zelf stemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Het lidmaatschap is per kalenderjaar.

Contributie

€ 36,= Europa
€ 39,= buiten Europa

Lid worden van OIDFA

U kunt de contributie overmaken op rekeningnummer NL70 RABO 0335 6445 97 onder vermelding van "contributie OIDFA, nieuw lid".
E-mail : U kunt uw gegevens ( naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en emailadres ) aan de penningmeester sturen middels het aanmeldingsformulier hieronder en doorgeven dat u de contributie heeft overgemaakt. U krijgt dan de laatste kanttekeningen digitaal per e-mail toegestuurd.
AanmeldingsformulierDoor te klikken kunt u het aanmeldingsformulier downloaden, invullen, opslaan en per e-mail als bijlage opsturen aan de penningmeester.

CONTRIBUTIE 2019

Om bankkosten te besparen stellen we de leden, evenals voorgaande jaren, in de gelegenheid om dit op de contactdag oktober as. te doen, of op de LOKK Kantmarkt in november a.s. in Maarn.
Kunt u geen gebruik maken van één van deze mogelijkheden, dan verzoeken we u om uw betaling van € 36,00
vóór 15 december over te maken op rekening NL70 RABO 0335 6445 97, ten name van OIDFA, Oostzaan, met vermelding van uw lidmaatschap nummer.
Komt uw betaling niet op tijd binnen, dan moet u het eerste Bulletin van 2020 missen.
Voor de vertaling per mail kunt u apart € 2,00 overmaken op dezelfde bankrekening en voor de vertaling, verzonden per post, kost dit € 10,00. Graag ook het lidnummer vermelden.
.

Copyright © 2019 · All Rights Reserved · OIDFA Nederland