Dit is de site van de Nederlandse afdeling van de OIDFA Internationaal.
OIDFA - Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l’Aiguille

 

2022
Kanttekeningen januari 2022
In deze Kanttekeningen staan de aankondigingen voor de komende activiteiten. Daarnaast staat het jaarprogramma in inclusief het komende congres. Hier te downloaden. Vergeet u niet uw contributie te betalen?
1 januari 2022
2021
Kanttekeningen oktober 2021
In deze Kanttekeningen staat het verslag van de contactdag op 23 oktober in Leiden. Daarnaast staat het jaarprogramma in inclusief het komende congres. Hier te downloaden. Vergeet u niet uw contributie te betalen?
29 oktober 2021
2021
Kanttekeningen augustus 2021
In deze kanttekeningen staat het verslag van het digitale contacten op 15 juni 2021 en de aankondiging van de volgende contactdag op 23 oktober in Leiden. Daarnaast staat het jaarprogramma inclusief de komende congressen. Hier te downloaden.
1 augustus 2021
2021
Kanttekeningen juni 2021
In deze kanttekeningen staat het verslag van de digitale contacten op 27 maart, 11 en 18 mei 2021 en de aankoniding van het volgende contact op 15 juni. Daarnaast staat het jaarprogramma inclusief de komende congressen. Hier te downloaden.
5 juni 2021
2021
Kanttekeningen januari 2021
In deze kanttekeningen stelt de nieuwe secetaris/penningmeester, Gon Homburg, zich voor. Verder wordt de vraag gesteld of we de contactdag in maart misschien op een andere manier kunnen organiseren in verband met de nog steeds geldende beperkende coronamaatregelen. Daarnaast staat het jaarprogramma inclusief de komende congressen. Hier te downloaden.
21 januari 2021
2020
Kanttekeningen oktober 2020
Deze kanttekeningen is uitgegeven in verband met het annuleren van de contactdag in oktober 2020. Hierin een update van de bestuursperikelen, het jaarprogramma en de komende congressen. Hier te downloaden.
24 oktober 2020
2020
Kanttekeningen januari 2020
In deze kanttekeningen:een terugblik op de contactdag van oktober 2019, het programma van de komende contactdag in maart, de naaldkantvakantie in juli, het jaarprogramma en de komende congressen. Hier te downloaden.
12 januari 2020
2019
Kanttekeningen september 2019
In deze kanttekeningen:een financiële terugblik op het event in Zaandam, een vooruitblik op het congres in Tartu volgend jaar, een terugblik op de contactdag van maart 2019, het programma van de komende contactdag in oktober, het jaarprogramma en de komende congressen. Hier te downloaden.
12 september 2019
2019
Kanttekeningen januari 2019
In deze kanttekeningen: de wijziging van penningmeester met als gevolg een andere bankrekening en nieuw e-mailadres, een terugblik op de contactdag van oktober 2018, het programma van de komende contactdag in maart, het jaarprogramma en de komende congressen. Hier te downloaden.
1 februari 2019
2018
Kanttekeningen augustus 2018
In deze kanttekeningen: terugblikken op het Lace Event in Zaandam en de contactdag van maart 2018, het programma van de komende contactdag in maart, het jaarprogramma 2018/2019 en de komende congressen. Hier te downloaden.
1 februari 2019

Copyright © 2022 · All Rights Reserved · OIDFA Nederland