Dit is de site van de Nederlandse afdeling van de OIDFA Internationaal.
OIDFA - Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l’Aiguille

 

Nationaal
Naaldkantvakantie
Vanwege de corona-lock down hebben we helaas moeten besluiten om de naaldkantcursus niet door te laten gaan. Misschien kan het in 2021 wel. Zodra we meer weten, zullen we dit meedelen.
25 april 2020
Internationaal
OIDFA Congres uitgesteld tot 2021
Beste deelnemers aan het OIDFA Congres 2020.
Helaas het OIDFA congres van dit jaar is uitgesteld tot 2021. Het congres is nu van 30 juli tot 1 augustus, De workshops van 26 tot 29 juli en de lace tour van 2 tot 5 augustus. Inschrijvers zullen ongetwijfeld ook apart bericht krijgen vanuit het OIDFA 2020 Congres Organisatie Comité. Zodra we meer weten, komt dit op de site
Blijf gezond!!
17 april 2020
Nationaal
Agenda
31 oktober 2020
Ledencontactdag in Maarn
27 maart 2021
Ledencontadag in Maarn
30 juli tot 1 augustus 2021
OIDFA congres in Tartu met van 26 t/m 29 juli workshop en 2 t/m 5 augustus de lace tour.
30 oktober 2021
Ledencontactdag in Maarn
25 april 2020
Nationaal
Ledencontactdagen
De volgende contactdag is op 31 oktober 2020.
U vindt hier het programma van deze dag.
Twee maal per jaar vindt in Maarn een contactdag plaats. De leden ontvangen dan informatie over de stand van zaken binnen de organisatie en kunnen genieten van een lezing of meedoen met een workshop. Ook kan men kantmateriaal kopen of zelf verkopen.
29 maart 2020
Internationaal Publicaties
Bulletin
Het Bulletin (Bulletin OIDFA) is het driemaandelijks tijdschrift van de organisatie. Aan de herkomst van de artikelen (auteur) en de inhoud ervan is goed te merken dat OIDFA een internationaal karakter heeft. De artikelen behandelen onderwerpen als beschrijvingen van kant en kantgeschiedenis.
Ook teksten over belangrijke tentoonstellingen, musea en vooraanstaande kantwerk(st)ers worden ondergebracht in het tijdschrift. Elke uitgave bevat een of meer kantpatronen. Ook de bevindingen van een van de bestaande OIDFA Werkgroepen krijgen aandacht. Boekbesprekingen, andere patronen en vanzelfsprekend informatie en nieuws over OIDFA zelf. De artikelen in het Bulletin zijn zowel in het Engels als in het Frans.
Leden in Nederland kunnen zich bij de penningmeester in Nederland opgeven voor het ontvangen van de Nederlandse vertaling.
22 maart 2020
Publicaties
We Love Lace
Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid van het Lace Event in augustus 2018 in Zaandam. Het kost € 25,00 incl. bag en excl. verzendkosten. Het is te bestellen via oidfanederland@gmail.com
8 december 2018
nationaal
OIDFA Nederland
Deze website is bedoeld als service voor de Nederlandse leden:
  • algemene informatie over OIDFA
  • de nieuwsbrief “Kanttekeningen”
  • informatie over Ledencontactdagen in Nederland
8 december 2018
Internatioaal
19e OIDFA congress in Tartu, Estland
De volgende OIDFA General Assembly en World Lace Congress is van 30 juli t/m 1 augustus 2021 in Tartu, Estland. Zoals gewoonlijk worden er vooraf cursussen georganiseerd over specifiek Estlandse kantsoorten. Na het congres is er een rondreis door het land met speciale aandacht voor de kanten, die daar gemaakt worden.
18 april 2020
Internationaal
OIDFA International
De OIDFA (L’Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l’Aiguille) is in 1982 opgericht in Frankrijk. De Raad (Administrative Council) vertegenwoordigt de landen met OIDFA-leden en bestuurt de organisatie. Deze raad kiest uit haar midden het hoofdbestuur (Executive Committee (EC) als Dagelijks Bestuur. Tijdens het tweejaarlijks congres stemt de Algemene Ledenvergadering (General Assembly (GA) over het gevoerde beleid en plannen voor de toekomst. De laatste GA was in 2018 tijdens het Lace Event in Zaandam.
Meer informatie op oidfa.com
8 december 2018
Nationaal en publicaties
Kanttekeningen
Twee maal per jaar verschijnt voor de Nederlandse leden de nieuwsbrief “Kanttekeningen”. U kunt hier de laatste als pdf downloaden
30 januari 2020
Publicaties
Tulpen uit Holland
Oidfa International gaf ter gelegenheid van het Lace Event en de Algemene Ledenvergadering de patronenmap “Tulpen uit Holland” uit. Deze kanten zijn ontworpen door Betty Stijnman.
De map kost € 15,00 excl. verzendkosten. Het is te bestellen via oidfanederland@gmail.com.
11 december 2018

Copyright © 2020 · All Rights Reserved · OIDFA Nederland

facebook