OIDFA Nederland

Welkom bij de foto-pagina van OIDFA Nederland. Logo

Oidfa contactdag 28 oktober 2017

Op zaterdag 28 oktober j.l. heeft de Nederlandse OIDFA afdeling haar halfjaarlijkse contactdag gehouden.
4 Leden van het EC waren hierbij aanwezig. Het EC vergaderde zaterdag in Zaandam en we hebben ze uitgenodigd om op onze contactdag bij te wonen. Ze mengden zich goed onder onze aanwezige leden en die hebben op hun beurt goede suggesties gedaan aan het EC, waarmee het EC aan de slag kan gaan.
Romy v.d. Wal vertelde in ”Kant in het zonnetje” hoe zij ertoe is gekomen om te gaan klossen en wat zij zoal gedaan heeft in ons kloswereldje. Zij eindigde met iets wat we allemaal al wel wisten: met kantklossen sluit je vriendschappen voor het leven.
Er was een PowerPointPresentatie, die in de info-tas zat, die in Linköping aan de AC-leden is uitgedeeld.
Ook hadden we 2 jarigen in ons midden. Toch bijzonder, dat je op je verjaardag toch naar de contactdag komt.
Ook was er een workshop ” 1, 2, 3, 4 Hoedje van……”. Er moest een rechthoekig lapje worden geklost, waarvan op basis van het welbekende ”Hoedje van papier” een hoedje gemaakt werd. Men vond het een erg leuk idee.
Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde dag.
Een foto impressie vindt u hieronder.