logo OIDFA

Wedstrijd

Prijswinnaars wedstrijd
Wedstrijd ter gelegenheid van de General Assembly OIDFA 2018.

De jury :

Inmiddels is de jury bekend en heeft hun werk gedaan.
De jury zal bestaan uit de volgende 3 leden:
• Nel Butter, kantdocente en maakster van hedendaagse kant.
• Rosalie Sloof, kunsthistorica en tot voor kort voorzitster van de Kostuumvereniging.
• Ad Timmermans, kenner van oude kant en adviseur van museum Boijmans bij het inventariseren van de kantcollectie.

Thema: Water - Land.


Windmolens, dijken, polders, greppels en kanalen: sinds bijna duizend jaar maken de Nederlanders deze kunstwerken om hun voeten droog te houden.
Het grootste gedeelte van hun land bevindt zich onder het zeeniveau en de strijd tegen het water zal nooit stoppen.
De inspanning om het land tegen water en overstromende rivieren te beschermen is een wereldwijde uitdaging.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan Venetië, Bangladesh en New Orleans.
Echter het samenspel van water en land draagt ook bij aan de schoonheid van het landschap.

Voorbeelden:
example example

Terugname van het kantwerk :


Het kantwerk dient weer opgehaald te worden tussen 17:00 en 18: 00 uur op zaterdag 11 augustus 2018 na afsluiting van het Lace Event, met het tonen van een identiteitsbewijs en een foto gelijk aan degene, die is ingestuurd voor identificatie doeleinden.
Een gemachtigd persoon kan het kantwerk ophalen, mits die over de juiste documenten beschikt.
Kantwerken, die niet zijn opgehaald aan het eind van het Lace Event, zullen op kosten van de deelnemende partij teruggestuurd worden.