OIDFA Nederland

Welkom bij OIDFA Nederland.Logo

OIDFA Lace Event 2018 - We Love LACE

kaft boek We Love Lace

Ter gelegenheid van het Lace Event in Zaandam heeft de OIDFA Nederland een boek uitgegeven. “We Love Lace” is een verzameling patronen van harten in allerlei technieken.
Het boek kost € 25,00 excl. verzendkosten. Het is te bestellen via oidfaga2018@gmail.com
Meer informatie vindt u hier. More information, plus d’ information.

 

kaft Tulpen uit Holland

 

Oidfa International gaf ter gelegenheid van het Lace Event en de Algemene Ledenvergadering de patronenmap “Tulpen uit Holland” uit. Deze kanten zijn ontworpen door Betty Stijnman.
De map kost € 15,00 excl. verzendkosten. Het is te bestellen via oidfaga2018@gmail.com.
Meer informatie vindt u hier.

Foto’s van het Event vindt u hier

Handwerkbeurs 2019

 

 

Ook dit jaar was OIDFA Nederland present op de Handwerkbeurs in Zwolle. Er werd gedemonstreerd, informatie over de OIDFA gegeven, OIDFA boeken en andere hebbedingetjes verkocht en geprobeerd nieuwe leden te werven.

 

 

 

De eerstvolgende Ledencontactdag is op 30 maart 2019. Meer informatie en de laatste kanttekeningen vindt u op de pagina Activiteiten

Deze Nederlandstalige website biedt informatie over OIDFA, de Internationale Organisatie voor Klos- en NaaldKant.
“OIDFA Nederland” is bedoeld als service voor de Nederlandse leden;
“OIDFA Nederland” biedt algemene informatie over OIDFA;
“OIDFA Nederland” biedt de nieuwsbrief “Kanttekeningen”;
“OIDFA Nederland” biedt informatie over Ledencontactdagen in Nederland.

Organisatie

De OIDFA (L’Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l’Aiguille) is in 1982 opgericht in Frankrijk. De Raad (Administrative Council) vertegenwoordigt de landen met OIDFA-leden en bestuurt de organisatie. Deze raad kiest uit haar midden het hoofdbestuur (Executive Committee (EC) als Dagelijks Bestuur. Tijdens het tweejaarlijks congres stemt de Algemene Ledenvergadering (General Assembly (GA) over het gevoerde beleid en plannen voor de toekomst.

Hoofdbestuur

Leden van het hoofdbestuur (EC) worden tijdens het tweejaarlijks congres gekozen en kunnen ten hoogste drie bestuurstermijnen van twee jaar in functie blijven. Het hoofdbestuur komt elk jaar drie keer bijeen: in het voorjaar, in de herfst en kort voor het congres. In de jaren waarin geen congres plaatsvindt komt het hoofdbestuur bijeen voorafgaand aan de Raadsvergadering. Belangrijke besluiten van het hoofdbestuur moeten worden goedgekeurd door de bijeenkomst van de Raad (AC) en door de Algemene Ledenvergadering.
De huidige samenstelling van het hoofdbestuur en organogram vindt u onder het kopje Executive Committee.

Raad (Administrative Council)

OIDFA leden kunnen ten hoogste drie raadsleden kiezen voor de vertegenwoordiging van hun land in de Raadsledenvergadering (Raad). Hiervoor vinden elke twee jaar verkiezingen plaats. De Raad komt één keer per jaar bijeen. Belangrijke taken van de Raad zijn onder andere de keuze van het hoofdbestuur en de bepaling van de congreslocaties. De Raadsleden per land voor de huidige bestuurlijke termijn vindt u onder het kopje "Administrative Council". Via het pull-downmenu kunt u het land van uw keuze kenbaar maken.
De laatste Raadsledenvergadering heeft plaatsgevonden op 6 augustus 2018 in Zaandam.